Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Relation & Parterapeutuddannelsen

En uddannnelse med udgangspunkt i den kognitive metode

Næste hold starter:

København efterår 2018

                                                                                              

 

Uddannelsen består af

19 moduler med i alt 38 undervisningsdage inklusive eksamen. 24 timers egenterapi med en uddannet mentor. Egenterapien er fordelt mellem de enkelte undervisningsmoduler i 8 sessioner á 3 timer og datoerne aftales med mentoren. De bedste undervisere inden for par, relation og personlig udvikling (ca. 20 undervisere). Live-terapi foran klassen med klienter udefra på hvert modul. Eksamen er inkluderet i prisen!

Herudover får du

Hyggelige omgivelser i vores eget hus på Christianshavn i Kbh. eller i Aarhus.
Du får servering af morgenmad, kaffe, te, frugt, nødder, kage osv. i løbet af dagen.
Der er mulighed for at tage de moduler, du måtte mangle på andre hold.
Et stort netværk.

Ansøg i dag

Deltag i informationsmøder

Du har mulighed for at deltage i vores informationsmøder. Klik her og se aktuelle arrangementer og informationsmøder.

Se mere om det her

Hvor foregår uddannelsen?

København:
Uddannelsen foregår i vores smukke uddannelseshus Villa Wilder på Christianshavn, Wildersgade 55, 1408 København K. Huset ligger 5 min. gang fra Christianshavns metrostation og busser.

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Relation & Parterapeutuddannelsen er ikke kun orienteret omkring parforholdet, den handler også om de relationer, vi har til andre mennesker i vores liv. Fx til vores forældre, børn, venner, kollegaer osv. Hvordan kan vi få fred og accept i hver eneste relation, vi befinder os i? Hvordan kan vi hjælpe andre med det? Der er lagt vægt på temaer som anerkendende kommunikation, manglende lyst, seksuel inspiration, dine og mine børn, forskellen på mænd og kvinder, familiestruktur og andre relationer - og ansvar for egen livsglæde. Vi tager fat på de svære temaer, som kan virke uløselige i mange relationer, og vi lærer, hvordan vi kan kommunikere på en måde, der fjerner os fra magtkampene og fører os ind i kærligheden.

Det er ikke let at være i et parforhold, og det gør det ikke lettere, når der kommer børn. Endnu sværere er det, når to personer flytter sammen med hver deres børn. Vi bor pludselig sammen med vores modsætning; en person af det modsatte køn, som har en helt anden fortid, andre leveregler, automatiske reaktionsmønstre og måske en anden seksualitet. To personer, som skal kunne arbejde sammen og få en hverdag til at glide, samtidig med, at de skal kunne se det frække i hinanden og have lyst til sex lige ofte – eller lige sjældent.

Det er lidt af et puslespil. Som relation & parterapeutstuderende vil du få redskaber og metoder til at løsne op for knuderne og få hverdagen og sexlivet til at fungere og du vil efter endt uddannelse bla. mestre den kognitive metode..

Dato for undervisning - København

København Hold 6 – Start den 1. oktober 2016
Weekendhold lørdag og søndag - fri i juli måned.

Undervisningen foregår lørdag kl. 09.00 - 17.00, søndag kl. 09.00-16.00.
Der vil være morgenmad mellem 09.00 – 09.30.

Modul 1 - den 1. – 2. oktober 2016
Velkommen. Vores parforholds/seksuelle historie
Introduktion til kognitiv terapi.

Modul 2 - den 5. – 6. november 2016
Maskulin og feminin essens. Hvordan får vi balance?
Polaritet. Hvad er kønnenes udfordring i denne tid?

Modul 3 - den 10. – 11. december 2016
De forskellige parforhold. Mono eller poly?

Modul 4 - den 14. – 15. januar 2017
Magtkampe og kommunikation.

Modul 5 - den 25. – 26. februar 2017
Kognitiv terapitræning.

Modul 6 - den 1. – 2. april 2017
Parterapi for alle elever med efterfølgende supervision.

Modul 7 - den 6. – 7. maj 2017
Elsk dig selv-tema.

Modul 8 - den 10. – 11. juni 2017
Seksualitet. Lyst og manglende lyst.

Modul 9 - den 19. – 20. august 2017
Seksuel inspiration.

Modul 10 - den 16. – 17. september 2017
Skilsmissens A-Z.

Modul 11 den 14. – 15. oktober 2017
Dine og mine børn

Modul 12 den 18. – 19. november 2017
Skyggesider og projektioner.

Modul 13 - den 16. – 17. december 2017
Parterapi for alle elever med efterfølgende supervision.

Modul 14 - den 20. – 21. januar 2018
Jalousi og utroskab.

Modul 15 - den 17. – 18. februar 2018
Energi og cirkulation i parforholdet.

Modul 16 den 17. – 18. marts 2018
Kognitiv terapitræning.

Modul 17 - den 14. – 15. april 2018
Familieopstilling.

Modul 18 - den 26. – 27. maj 2018
Sharing og evaluering.

Modul 19 - den 16. – 17. juni 2018
Eksamen og afslutningsfest.

Ret til ændringer forbeholdes.

Pris

Relation & Parterapeutuddannelsen koster kr. 56.000 incl. 24 timers egenterapi og eksamen.

Det er muligt at betale 100% eller 50% + 50% (2. rate forfalder 10 måneder efter uddannelsesstart). Tages både sexologuddannelsen og relation & parterapeutuddannelsen samtidig eller i forlængelse af hinanden, er der en rabat på kr. 5.000,- på nr. 2 uddannelse du tilmelder dig.

Sådan forløber et modul

Relation & Parterapeutuddannelsen lægger vægt på at blive dygtige terapeuter med hjertet på rette sted. Derfor indgår der også praktisk træning. For at være en dygtig terapeut, skal du have interesse i at arbejde med dig selv. Det betyder, at du selv skal have været igennem alle de øvelser, som du giver dine par. Du skal selv have lyst til at se dine egne mønstre, dine egne begrænsninger, dine skyggesider, dine styrker og svagheder, og du skal selv gennemgå den egenterapi, som også er en vigtig del af uddannelsesforløbet.

Der er LIVE-terapi på nogle moduler. Her har Joan et par, det kan være et kærstepar, mor/datter eller et par med andre relationer i terapi foran klassen, hvor Joan viser sin tilgang til det særlige problem, de kommer med og hvilke øvelser, hun vil give dem med hjem. I slutningen af terapien fortæller klassen, hvad de har fået ud af at opleve denne LIVE-terapi. Kunne de spejle noget i deres eget liv? Hvad ville de have gjort, hvis de havde været dette pars terapeuter?

Det særlige er bl.a., at du arbejder med ”rigtige” par. Du sidder med par, som har valgt at have dig som terapeut og du vil få supervision af mentorer, som overværer jeres konsultation. Det lærer du meget af. Vi benytter os af learning by doing-metoden.

Du bliver også opfordret til at søge efter klienter lige fra starten, så du kan afprøve de metoder, du lærer i klassen.

Egenterapi

Det er vigtigt, at du deltager i de 24 timers egenterapi, som er en stor del af uddannelsen. Egenterapi betyder, at du sammen med en familiegruppe på 5-6 medstuderende mødes med en mentor 8 gange á 3 timers varighed. Egenterapien kan foregår hos mentoren eller på et andet sted efter aftale. I aftaler indbyrdes hvilke datoer, der passer jer bedst at mødes. Egenterapitimerne ligger mellem modulerne og er inkluderet i prisen.

En mentor er en uddannet parterapeut eller sexolog, som har til opgave at sørge for, at du får arbejdet med dig selv. Du kan ikke gå dybere med klienter, end du er gået med dig selv, og i egenterapien har du mulighed for at tage dig selv op og få vendt og drejet dit eget liv. De andre studerende i gruppen skiftes til at være terapeuten. Mentoren sørger for, at alle studerende rykker sig fra A til B – eller, hvis du er meget ambitiøs, fra A-Ø. Mentoren vil også være til stede under eksamen for at give støtte og opbakning.

For at blive en dygtig terapeut, skal du være dygtig i dig selv, eller sagt på en anden måde: Du skal kende dig selv; dine automatiske reaktioner, dine skyggesider, din måde at kommunikere på, din ‘winning formula’, dine afhængigheder, din seksualitet, din krop og din smerte. Det lærer du alt sammen om i de 18 moduler på uddannelsen. Men i egenterapien kan du gå dybere med temaerne med hjælp fra din mentor og de andre i gruppen. I har tavshedspligt i gruppen, så de emner, I bringer op kommer ikke videre til andre.

Den kognitive metode

Du vil på stort set alle modulerne lære den kognitive metode at kende. Det er ikke ensbetydende med, at du absolut skal benytte dig af den metode, når du i fremtiden har terapi. Det er blot et tilbud, som du kan benytte dig af, hvis du synes, at det passer ind i sammenhængen.

Kognitiv, betyder tanker… I kognitiv terapi går vi ind og kigger på vores automatiske tanker. Hvad tænker vi om en situation? Hvad løber der automatisk gennem hovedet? De tanker vi har, skaber nogle følelser, der påvirker kroppen og får os til at udføre en automatisk handling. Det kan være, at vi kæmper for at få ret, prøver at komme væk fra situationen eller spiller død. Den måde, vi tænker og handler på, har med vores fortid at gøre. Når vi bliver bevidste om tankerne, kan vi ændre dem, ligesom vi kan ændre vores følelser og vores handlinger til det langt bedre. At lære det kognitive system er som at skabe vores liv om på ny, og derfor er det et stærk redskab til et parforhold eller anden relation, der er tæt på at forlise.

Eksamen

Den afsluttende eksamen på relation & parterapeutuddannelsen består af to dele:

  • En skriftlig eksamensopgave
  • En mundtlig eksamen

Begge dele indgår i den samlede bedømmelse. Dog vægtes ligeledes din personlige udvikling og deltagelse i løbet af studiet.

Den skriftlige opgave skal som minimum være 7 sider, hvoraf de 4 af siderne skal omhandle det faglige emne, som du har valgt. Du skal skrive en opgave baseret på det personlige emne, som du har valgt at gå op i til den mundtlige eksamen og din egen udvikling. Hvis du fx har valgt at tale om magtkampe og kommunikation til den mundtlige eksamen, skal du skrive ca. 4 sider om magtkampe og kommunikation og 3 sider om din egen udvikling.

Til den mundtlige eksamen taler du i 25 min., og får feedback fra de 3 censorer i 10 min. Du taler til hele klassen. Alle er til stede under eksamen og det er en stor oplevelse at høre så mange forskellige emner formidlet så godt.

De allerfleste består eksamen med kryds og slange.

Skulle du ikke bestå eksamen, har du mulighed for at gå til eksamen igen med det næste hold.

Undervisere

Anja Smed – Åndedræt
Birthe Blåbjerg Jakobsen – Konflikthåndtering
Britta Kristensen – Selvværd
Charlotte Fruergaard – Kærlighedens Termostat
Fie Hørby – Familieterapi
Jill Liv Nielsen – Overgreb og tilknytningsteorier
Joan Ørting -
Katrine Berling – Kvinders sexualitet
Kumar Thomas Junk - AUM, en indre rejse
Liv Dhanyo Thommesen - Familieopstilling
Mikkel Hørby - Dine og mine børn, skilsmisse
Martin & Diana - Tantra / Spiritualitet
Naomi Hagelberg - Det åbne parforhold
Pernille Hornum - Kommunikation
Pia Jørgensen - Den kognitive metode
Robert Lubarski - Det bevidste parforhold. Seksuel mangfoldighed
Talasi Ørting – Living Heart

Desuden har vi mentorer og supervisere til egenterapi og parterapi.

Optagelseskrav

Der er ingen aldersgrænse, men vi lægger vægt på at ansøgeren har livserfaring, interesse i relationsproblematikker og parforhold, at han eller hun har en naturlig og kærlig autoritet. Vi kan kalde uddannelsen for en voksen-uddannelse, fordi det kræver en vis modenhed for eksempel at sidde med et ægtepar, der måske har været sammen i 25 år. Det kræver ro og balance og en stærk lyst til at gå på opdagelse i en langvarig relation og finde ud af ”hvor hunden ligger begravet”.

Det føles sommetider som at være detektiv: Hvor er det gået galt? Det gik så godt, men pludselig skete der noget, hvad var det? Hvad fik klienten det fortolket til?” Som relation & parterapeut trevler vi fortolkningerne op og spørger ”Er det sandt? Hvordan kan du vide, at dine fortolkninger er sande?” At være relation & parterapeut er et frydefuldt job, fordi du hver dag kæmper, for at kærligheden skal ske fyldest. Du er en kærligheds-kæmper, der ser forhindringerne, fejlfortolkningerne, de automatiske tanker og reaktioner, og dit mål er den ubetingede kærlighed: ”Jeg accepterer dig, som du er!”

Du kan også tage uddannelsen for din egen selvudviklings skyld, for dit parforhold, eller dit næste parforhold. For din familie og din omgangskreds - dine relationer, for din egen lykke og glæde. Det er helt okay. Du vil blive udfordret på samme måde som dem, der går målrettet efter en karriere som relation & parterapeut, og du vil som de andre studerende sidde med ”rigtige” par med forskellige relationer og afprøve dine talenter.

Du kan også tage uddannelsen som en overbygning til det job, du allerede har. Det kan være gavnligt i mange fag at have bedre kommunikationsredskaber, kende forskellen på kønnene, kunne ændre et negativt tankemønster til et mere positivt osv.

Vores vurdering af, om du er velegnet til uddannelsen, har intet med dit nuværende job, dine andre uddannelser eller dine karakterer at gøre. Vi er interesserede i, om du er nærværende, voksen, ansvarsfuld, åben, interesseret og parat til personlig udvikling.

Hvis du er i tvivl, om denne uddannelse er den rigtige for dig, så kan du evt. komme til et informationsmøde om uddannelsen (du kan se datoer under ‘events’ på hjemmesiden). Info-møder er gratis og varer halvanden time. Det foregår enten i vores uddannelseshus på Christianshavn eller på offentlige steder som biblioteker eller medborgerhuse.

Ansøgning

Er du interesseret, så udfyld vores ansøgningsformular her på siden eller ring på på tlf 61 15 47 06 og book en tid til en uforpligtende, personlig samtale. Samtalen tager ca. en halv time. Her kan du finde ud af, om uddannelsen overhovedet er noget for dig, og vi finder ud af, om du er motiveret nok, moden nok og ansvarsfuld nok til at gennemgå uddannelsen.

Hvis begge parter siger JA! skal du underskrive en aftale med punkter om tavshedspligt osv. Når vi får den aftale retur i underskrevet stand og har aftalt, hvordan du gerne vil betale uddannelsen, så er du på holdlisten.

TILLYKKE. Så er du i gang!


Ansøg her